Záruka

Muziker poskytuje záruku 36 měsíců na hudební nástroje a ozvučovací techniku. Na příslušenství k hudebním nástrojům a ostatní produkty nadále platí zákonem stanovená záruční lhůta 24 měsíců. Pokud je předmětem objednávky drobný spotřební materiál (např.: trsátka, blány a paličky na bicí, struny, fadery, potenciometry a elektronky), jeho životnost je 90 dní a v rámci záruky se posuzují pouze výrobní a materiálové vady.

Prodloužená záruční doba

Během platnosti prodloužené záruční doby (nad rámec zákonné 24-měsíční lhůty) si autorizované servisní středisko Muziker vyhrazuje právo na úpravu záručních podmínek. Lhůta pro bezplatnou opravu produktu se z 30 dnů mění na dobu neurčitou. (lhůta pro bezplatnou opravu podléhá výhradně individuální dohodě mezi servisem a zákazníkem po zohlednění dodací lhůty pro zajištění originálního náhradního dílu).
Servis Muziker se navzdory této úpravě zavazuje provést bezplatnou opravu bez zbytečných odkladů.

Pokud se během platnosti prodloužené záruční doby (nad rámec zákonné 24-měsíční lhůty) vyskytne závada produktu, kterou nelze odstranit, ani z jakéhokoliv důvodu není možné vyměnit produkt za nový, Muziker nevrací zákazníkovi plnou kupní cenu, ale poskytne záruční plnění formou výměny za jiný nový produkt v podobné kvalitě a s podobnými parametry.

Nárok na náhradu škody, způsobené prodlouženým reklamačním jednáním si zákazník může uplatnit pouze v případě, že prokazatelně došlo k úmyslnému  zdržování, nebo hrubé nedbalosti ze strany reklamačního strediska. Pokud během platnosti prodloužené 12-měsíční záruční lhůty (po skončení zákonné 24-měsíční záruční lhůty) dojde k výměně zboží za nový kus, nevzniká automaticky nárok na novou 36 - měsíční záruční lhůtu. Nadále plyne původní záruční lhůta.

Speciální připady

Speciální kategorií se zárukou 24 měsíců jsou činely, které svou materiálovou povahou a způsobem použití podléhají přirozenému opotřebení. Po provedení expertizy autorizovaným servisním střediskem Muziker bude bude při posuzování vzata v úvahu nejen míra přirozeného opotřebení materiálu, ale i vyloučení odpovědnosti za vady v důsledku mechanického poškození úderem s intenzitou překračující úroveň mechanické odolnosti materiálu.

Záruční list

Ke každému zakoupenému produktu je přikládána faktura v elektronické podobě (na prodejně pokladniční doklad), který zároveň slouží jako záruční list. Záruční doba začíná plynout dnem vystavení prodejního dokladu a prodlužuje se o dobu, po kterou byl produkt v záruční opravě.

Zánik záruky

  • mechanické poškození zboží kupujícím
  • používání zboží v neodpovídajících podmínkách
  • neodborné zacházení
  • zanedbání péče o zboží

Chyby nebo poškození, které zaviní kupující neodborným zacházením nebo neodbornou montáží, jakož i použitím nevhodného příslušenství nebo změnou originálních částí, jsou ze záruky vyloučeny. Oprávnění na záruku zaniká i v případě, že k závadě došlo mechanickým poškozením výrobku, provozováním výrobku v nevhodných podmínkách (prašné, vlhké prostředí, chemicky agresivní, v silném magnetickém poli, atd..), nebo pokud byl prokazatelně proveden zásah do výrobku jinou než oprávněnou osobou. Ze záruky jsou také vyňaty vady způsobené živelnou pohromou a nesprávným napájecím napětím. Přirozené opotřebení je ze záruky také vyloučeno.

Bazar (B-Stock)

Prodávající nabízí ve svém obchodě i uzavření kupní smlouvy na bazarové zboží.
Bazarovým zbožím se rozumí zboží rozbaleno, zboží s poškozeným obalem, vrácené použité zboží nebo poškozené zboží.
Bazarové zboží nelze při odstoupení od smlouvy nebo reklamaci vyměnit za nový kus.
Na reklamaci bazarového zboží se přiměřeně použijí ustanovení reklamačního řádu, pokud není v této části uvedeno jinak.
Bazarové zboží nelze reklamovat pro "vadu" resp. jiný důvod, pro který bylo toto zboží prodáno ve snížené ceně.